Advent a Mikuláš v naší škole

Sotva jsme se v září stačili ve škole rozkoukat, opět sejít s kamarády a o přestávkách postavit věž, složit puzzle, museli jsme opět na několik týdnů zůstat doma a učit se online kvůli epidemii koronaviru. V polovině listopadu jsme znovu nastoupili do školy a začali se učit společně ve třídách. V době adventu se připravujeme na Vánoce, vyrábíme, kreslíme, v hodinách českého jazyka se seznamujeme s adventními a vánočními zvyky, plníme různé úkoly. V pátek 4. 12. 2020 jsme si vyzkoušeli „Čertovskou školu“, plnili úkoly, zjistili , proč chodí Mikuláš a nakonec se dočkali i na sladké odměny od Mikuláše.