Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Probíhá aktualizace stránky.
 

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Popovice, příspěvková organizace
 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Popovice
Popovice 303
686 04 Popovice
IČ: 00291269

Telefon: 572 574 110
E-mail: obec@popovice.cz
WWW: www.popovice.cz
 

3. Organizační struktura

 Organizační struktura základní a mateřské školy
 

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

6. IČ

70980993
 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

Dokumenty základní školy
Dokumenty mateřské školy
Dokumenty školní družiny
Dokumenty školní jídelny
 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

10. Příjem a podání podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Formuláře

Opravné prostředky