Individuální vzdělávání

Naše škola podporuje rozhodnutí rodičů, kteří se rozhodli své děti vzdělávat v domácím prostředí – individuální vzdělávání podle § 40 a § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V případě zájmu vyplňte a doručte naší škole "Žádost o přestup žáka z jiné ZŠ" (popř. „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ - pro zápis nebo žáky ze Slovenské republiky) a "Žádost o individuální vzdělávání". Jako přílohu je nutné doložit kopii nejvyššího dosaženého vzdělávání a vyjádření poradenského zařízení (např. PPP, SPC).

Dokumenty

Žádost o přijetí k ZV ČR
Žádost o přijetí k ZV ČR
Zápisní list žáka
Zápisní list žáka
Žádost o přijetí do MŠ IV
Žádost o přijetí do MŠ IV
Generální souhlas ZŠ, MŠ 2022
Generální souhlas ZŠ, MŠ 2022
Žádost o přestup žáka ČR
Žádost o přestup žáka ČR
Žádost o individuální vzdělávání - VZOR
Žádost o individuální vzdělávání - VZOR
Žádost o individuální vzdělávání
Žádost o individuální vzdělávání
Žádost o přijetí k ZV SK
Žádost o přijetí k ZV SK