Vyhlášení ředitelského volna na 2. a 3. 5. 2024

V souladu s § 24, odst. 2) zákona 561/2004 Sb. v aktuálním znění vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 2. 5. a pátek 3. 5. 2024 ředitelské volno.

Škola bude uzavřena v celém rozsahu včetně školní družiny. 

 

Mgr. Ilona Eliška Hendrychová, ŘŠ