Výukové programy

Dne 7. 10. 2020 se žáci 1. ročníku zúčastnili výukového programu „ Já, moji kamarádi“a žáci 2. a 3. ročníku program „ Mluvíme a nasloucháme, a přitom se rádi máme.“ Cílem bylo zaměřit pozornost dětí na své jednání mezi kamarády, pomoci jim rozvíjet dobré vztahy, prohloubit komunikační dovednosti a zamyslet se nad významem slov v mezilidských vztazích. Oba programy realizovala lektorka z organizace Centrum pro rodinný život Olomouc.