Velikonoční dílny a jarmark

Ve dnech 11. - 13. 4. probíhaly dny plné činorodé práce ve všech kroužcích pod ŠD. Více uvidíte na přiložených fotografiích.