Únorové projektové vyučování

 

Měsíc ÚNOR je nejkratším měsícem v roce a pro nás byl ještě kratším, protože jsme měli jarní prázdniny. Přesto jsme se v hodinách nenudili a dozvěděli jsme se hodně nových informací.

Žáci třetího a druhého ročníku se v hodinách českého jazyka a pracovních činností připravovali na zimní olympijské hry. Na internetu si zjišťovali, kde se hry konají, v jakých sportech se soutěží, hledali zajímavosti o našich známých sportovcích a vše si zpracovali do referátů.

V hodinách prvouky a výtvarné výchovy se třeťáci vypravili na cestu do vesmíru. V encyklopediích si vyhledávali informace o planetách Sluneční soustavy a vše si nakreslili a zaznamenali.

Od svátku Tří králů až do Popeleční středy žijeme ,, MASOPUSTEM“. Proto se poslední masopustní týden žáci 1. – 3. ročníku v hodinách věnovali této tradici. Hledali odpovědi na otázky, např. proč a jak se slaví, co je pochovávání basy. Nakonec si některé masky nakreslili a vyrobili.