První týden ve škole

 

První školní týden

Léto se překulilo jako voda a s prvním podzimním měsícem se do lavic vrátili naši školáci. Letos k nim přibyli tři prvňáčci. V první třídě se letos učí sedm druháčků a tři prvňáčci. Ve druhé třídě pak jsou čtyři třeťáci a tři čtvrťáci. Z důvodu nízkého počtu žáků letos naši školu opustila paní učitelka Tomčalová. Novinkou od letošního školního roku je to, že v naší škole nezvoní!

První školní den jsme se všichni přivítali v družině, poté se žáci přesunuli do svých tříd. Prvňáčci se i s rodiči už ve své třídě podepsali do kroniky, pak společně s druháčky plnili úkoly. Všichni byli moc šikovní! Třeťáci a čtvrťáci si pak s paní učitelkou povídali o prázdninách.

V pátek pohoda v naší škole pokračovala. Žáci první třídy si společně procvičili matematiku, anglická slovíčka a druháčci prvňáčkům také četli. Dopoledne bylo nabité a my jsme tak tak stihli doběhnout do mateřské školy na divadélko, které jsme zhlédli spolu s dětmi ze školky. Třeťáci a čtvrťáci spolu s paní učitelkou probírali, co je v letošním školním roce čeká, byli na vycházce a hráli hry.

Od pondělí 5. září jsme se už všichni společně začali učit podle rozvrhu. I letos nás čeká spousta zajímavých akcí a projektů, které naši výuku určitě zpestří,

Všem žákům a žákyním naší školy přejeme co nejlepší studijní výsledky a rodičům přejeme pevné nervy a trpělivost při domácí přípravě svých dětí.

Pedagogický sbor ZŠ