Projektové vyučování Rostliny

 

Žáci 2. – 3. ročníku se v hodinách prvouky, pracovních činností a výtvarné výchovy věnovali tématu rostlin.

Naučili se rozlišovat jednotlivé části těla rostlin, vytvořili si modely, seli semínka řeřichy, sázeli sazeničky rajčat. Učili se vyhledávat názvy rostlin podle botanického atlasu, soutěžili v poznávání rostlin.