Podzim ve výtvarné výchově

Podzimní tvoření žáků 1. až 4. ročníku ve výtvarné výchově a pracovních činnostech