9.11. Muzikoterapie

 

Ani nemoc, tudíž nepřítomnost paní instruktorky z muzikoterapie, nás neodradila od naplánované hodiny muzikoterapie. Všechny děti si i tak mohly užít bubnování na bubny jembe, rytmizaci, poslech relaxační hudby či hru na indiány. Jak v Žabičkách, tak i ve Veverkách zavládla pohodová atmosféra a radost z hudbou protkaného dopoledne.