7.6. Výchovný koncert

Ve středu jsme se vydali společně vlakem do KD v Uherském Brodě. Tam si pro nás žáci Základní umělecké školy Uherský Brod připravili výchovný koncert pod názvem Tajemství tajenky. Úkolem žáků bylo pojmenovávat nástroje, na které malí umělci hráli. Ve druhé polovině pořadu se pak dětem představili žáci dramatického a tanečního oboru. Dětem se vystoupení líbilo a věříme, že si z něj odnesly nové poznatky a informace.