6.1. Tři králové

 

TŘI KRÁLOVÉ

,, My tři králové jdeme k vám …….´´ -  tóny známé koledy se nesly ve třídách v den svátku Tří králů. V hodinách českého  jazyka  žáci zjišťovali informace o cestě tří mudrců do Betléma, kteří se šli poklonit narozenému Ježíškovi a nesli mu cenné dary. Potom ve výtvarné výchově a pracovních činnostech kreslili a vyráběli postavičky králů. Všem se práce dařila a den jsme si pěkně užili.