5.4. velikonoční výstava výrobků

Děkujeme všem, kteří zakoupením výrobků, na našem jarmarku, přispěli na naši další činnost!

Těšíme se na příští společné aktivity a srdečně vás zveme na Amfík 20.5., kde snad budeme také prodávat naše výrobky.