5.4. Velikonoce

Velikonoční dílny, jarmark a výstava výrobků keramických kroužků s velikonoční tematikou 3. – 5. 4. 2023

Již tradičně pořádala naše školní družina v týdnu před Velikonocemi nejenom ,,Velikonoční dílničky“ ale také jarmark a výstavku výrobků dětí a rodičů, které navštěvují keramické kroužky. Jsme rádi, že se těší velkému zájmu jak ze strany dětí, tak také rodičů, prarodičů i dalších rodinných příslušníků. Letos si přišlo vyrobit velikonoční ozdobu více než 70 návštěvníků. Velký úspěch měla výroba ozdobných hlav z punčoch a pilin, kterým vyrostou pěkné vlásky z trávy. Dále byl velký zájem o výrobu velikonočních věnců, různých ozdob z květináčků. Samozřejmostí bylo malování kraslic voskovou technikou a další zajímavé velikonoční dekorace.

Děkujeme všem, kteří zakoupením výrobků, na našem jarmarku, přispěli na naši další činnost!

Těšíme se na příští společné aktivity a srdečně vás zveme na Amfík 20.5., kde snad budeme také prodávat naše výrobky.