30.6. Závěr školního roku

 

Dnešní ráno jsme zahájili netradičně ve školní družině, abychom hodnotili uběhlý školní rok a rozloučili se dvěma našimi žáky, kteří odchází do sportovní školy a základní školy Kunovice. Po proslovu paní ředitelky byli nejlepší žáci odměněni za výtvarnou soutěž, sběr papíru a za soutěž v Recyklohraní. Poté proběhlo slavnostní vyhlášení a ohodnocení nejúspěšnějších žáků. Nakonec se všichni žáci s třídními učitelkami přesunuli do svých tříd, kde proběhlo vydání vysvědčení.

Přejeme krásné prázdninové dny, ať se plni nových zážitků a dojmů sejdeme i v dalším školním roce.