30.6. poslední den školního roku 2020/2021

 

Ve středu dne 30. června jsme se v letošním školním roce sešli naposled. Začali jsme ve školní družině, kde naši žáci byli vyhodnoceni ve sběru a v Recyklohraní. Každý, kdo se zapojil, dostal odměnu. Poté jsme pokračovali ve svých třídách, kdy byli žáci poučeni o chování o prázdninách, dostali pochvalné listy a také vysvědčení.

Všem přejeme krásné prožití prázdnin a odcházejícím čtvrťákům přejeme mnoho studijních úspěchů.

Pedagogický sbor ZŠ