30.5. Výukový program Asie

 

V rámci celoročního projektu jsme poznávali celý svět. Poslední zastávka na naší cestě byla v Asii. Děti byly nadšené z prožitkově poučného programu, kde se seznámily s prostředím a kulturou Asie, živočichy, rostlinami, zajímavostmi kontinentu. Měly možnost zkusit jíst hůlkami, ochutnaly speciality asijské kuchyně, děvčata měla možnost si vyzkoušet japonský oděv či obuv. Na závěr jsme se naučili kreslit/psát tuší a štětcem pár znaků písma.