30.11. Podzim v hodinách

Podzimní měsíce jsme v hodinách českého jazyka, prvouky a přírodovědy věnovali tématům svátku sv. Martina a adventu. Sbírali jsme přírodniny, poznávali naše nejznámější listnaté a jehličnaté stromy, pozorovali změny v přírodě, sledovali, jak se zvířata připravují na zimu. Z podzimního listí si žáci vyrobili dekorace a svícny. Na adventní dny – dny očekávání Vánoc - jsme si domů odnesli vlastnoručně vytvořené adventní věnce.