29. 9. Dopravní výchova

 

V září jsme se po prázdninách vrátili opět do školních lavic, a proto jsme se v hodinách prvouky a přírodovědy věnovali dopravní výchově. Zopakovali jsme si dopravní značky, pravidla bezpečnosti na silnici. Připomněli si, jak má být správně vybaveno kolo, jak se má chodec a cyklista chovat v silničním provozu. Všechno jsme si nakonec zopakovali při projektovém vyučování řešením různých úkolů a závěrečnou jízdou zručnosti na hřišti u kulturního domu.