25.9. Vztahy ve třídě

 

V pondělí dne 25. září nás v rámci minimálního preventivního programu navštívil metodik prevence KPPP Zlín Mgr. Ondřej Plaček. Program byl zaměřen na vztahy ve třídě. Vše se odehrávalo formou her zaměřených na stmelování kolektivu. Při hrách musely děti spolupracovat a vzájemně si pomáhat, což se jim také dařilo.