21.4. Den Země

 

S malým jednodenním předstihem jsme letos oslavili projektovým dnem ve školce Den Země. Tato celosvětová oslava svátku Země má za cíl vést k ekologické výchově nové generace. S dětmi jsme plnili různé úkoly, které souvisely s ekologií a tříděním odpadů, všímali jsme si, kolik odpadu vyprodukujeme např. ve školce a jak jej třídíme. Společně jsme pak navštívili místo sběru odpadu v naší obci - sběrný dvůr, kde nám pan Synčák připravil několik praktických ukázek a úkolů. Tímto děkujeme za spolupráci.