21.3. Jaro

Na jaro jsme se všichni dlouho těšili. Konečně tu bylo 21. března a tímto dnem přišlo opravdu jarní počasí. V hodinách prvouky, českého jazyka a matematiky jsme plnili různé úkoly s jarní tématikou. Poznávali jsme čas – kalendářní rok, roční období, měření času, navrhovali a počítali obvod a obsah zahrady tvaru čtverce nebo obdélníku. Byli jsme na vycházce, sbírali první jarní květiny a tvořili si herbář. Na naší malé zahradě jsme vyseli první semínka salátu, hrášku a ředkviček. V hodinách výtvarné výchovy jsme kreslili a vyráběli jarní květiny. Celý první jarní týden jsme si krásně užili.