21.12. Výstavka betlémů

V rámci vánočních dílen a jarmarku proběhla také malá výstavka výrobků dětí i rodičů, kteří navštěvují keramické kroužky školní družiny. Příchozím se výrobky moc líbily, škoda, že jsme tam neměli úplně všechno, co se podařilo během 3 měsíců vyrobit, výstavka by byla obsáhlejší.

I tak děkujeme všem, kteří svými výrobky zkrášlili prostory základní školy a již nyní se těšíme na velikonoční výstavu!