20.4. Dopravní výchova DDM Šikula

Předškolní děti každoročně navštěvují kurz dopravní výchovy v DDM Šikula v Uherském Hradišti. Děti se zde seznamují se základními pravidly silničního provozu, se značkami, bezpečností. Své nově nabyté vědomosti zúročí při jízdě na koloběžce či kole na dopravním hřišti.