20.10. Den stromů ve výuce

 

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 jsme na naší škole slavili svátek – Den stromů. Celý den jsme se v hodinách věnovali stromům. V českém jazyce jsme vyhledávali informace o vzniku tohoto svátku,  zjišťovali,  kolik měří a kde roste nejvyšší, nejširší a nejstarší strom na světě, vyplňovali pracovní list. V matematice měřili průměr a obvod kulatiny, počítali slovní úlohy. V prvouce a přírodovědě poznávali naše listnaté a jehličnaté stromy, pokusili se získat zelené barvivo z listů. Ve výtvarné výchově kreslili stromy v ročních obdobích a pracovních  činnostech  lepili stromy z přírodnin. Den stromů ve výuce jsme ukončili cvičením venku na sluníčku. Celé projektové vyučování jsme si pěkně užili.