1.6. Den dětí a sport

Den dětí jsme strávili i s dětmi z mateřské školy na rekreačním středisku Amfík. Čekala nás dobrodružná výprava za pokladem. Ale ten byl uzamčen v pokladnici. Nejdříve jsme museli zjistit kód k zámku. Strážci pokladů nám jej postupně vydávali po zdolání zadaných úkolů jako chůze na chůdách, skákání v pytlích, zdravověda s ovázáním úrazu, hod kostkou na cíl apod.. Všechny úkoly jsme úspěšně splnili a pokladnice s pokladem byla dobyta.

Po Dnu dětí dobrodružství pokračuje i následují den – spaním ve škole…..