19.2. Projektový den - Lidské tělo

 

Projektový den LIDSKÉ TĚLO.

Stejně jako v projektu Stopy ve sněhu jsme hledali v encyklopediích zajímavosti o našem těle, kreslili a vyráběli modely soustav nacházející se v lidském těle. Sestavili jsme kostru, jednotlivé části trávicí a vylučovací soustavy tak, aby nám fungovaly. Společně s prváčky jsme všechny modely vyzkoušeli, měřili si svůj tep, poznávali hmatem jednotlivé předměty, rozeznávali čichem různé vůně. Nakonec jsme si vysvětlili, co našemu tělu prospívá, jaké potraviny jsou zdravé a které už méně, přestože nám tolik chutnají. Pomohli nám naši kamarádi – Bacilek a Vitamínek. Všem se projektový den líbil, dozvěděli jsme se hodně nových a zajímavých informací.