17.3. Matematický klokan

V pátek dne 17. března proběhla soutěž Matematický klokan. Této soutěže se účastní žáci od druhých ročníků až po střední školy.

Naši žáčci byli vyhodnoceni podle počtu získaných bodů, které v naší škole získali. V kategorii Klokánek (což je kategorie pro 4. a 5. ročník) získal nejvyšší počet bodů a první místo Tadeáš Omelka, druhý byl Petr Šilhavík a třetí Matyáš Šácha. V kategorii Cvrček soutěžili druháci a třeťáci. První místo získala Marika Štěpánová, druhé místo Lucie Mimránková a třetí místo obsadila Veronika Beňová.

Do soutěže se však neoficiálně zapojili i naši prvňáčci, kteří si vedli velmi dobře. Sami si dokázali přečíst zadání všech úloh, už jen za to zaslouží velkou pochvalu! Prvňáčky jsme vyhodnotili samostatně – zasloužili si to a mají za sebou novou zkušenost a přípravu na příští rok.

První místo získal Tobiáš Mikulec, který v kategorii Cvrček získal ještě o dva body více, než oficiální vítězka, druhé místo v rámci prvňáčků patří Matějovi Krejčiříkovi a třetí místo pak Kristýně Baťkové.

Kromě diplomů paní učitelky dětem vyrobily vzpomínkové medaile.

Děti, které se neumístily na stupních vítězů, obdržely Osvědčení o účasti. Věříme, že se všem bude v příštích ročnících dařit ještě lépe, než v letošním ročníku.