16.6. Střípky z naší školy

Prázdniny nám pomalu klepou na dveře a my se už těšíme, až vyrazíme k vodě, do lesů a hor, poznávat nová místa a prožít různá dobrodružství. Když se ohlédneme zpátky, i druhé pololetí školního roku nám rychle uběhlo. V hodinách jsme se nejen učili a získávali nové vědomosti, ale také jsme zkoumali, pozorovali, plnili různé úkoly, kreslili a vyráběli, byli na dopravním hřišti, starali se o naši malou zahrádku. Také jsme se zúčastnili mnoha akcí a exkurzí. Školní rok byl pestrý a získali jsme hodně nových poznatků a zážitků.