13.3. Výukový program Evropa - Veverky

 

Při našem putování po světě jsme se dostali po kontinentech Ameriky, Austrálie a Afriky až k nám - tedy do Evropy. Děti měly možnost se interaktivně zapojit do poznávání států Evropy. Poznali jsme za pomoci paní lektorky evropský kontinent, jeho přírodní krásy, kulturu, jazyky, kterými lidé mluví, ochutnali jsme přední evropské speciality a dokonce jsme si udělali takový malý anglický sedánek s anglickým čajem „o páté“. Za úspěšné zvládnutí programu a za nově nabyté vědomosti a zkušenosti byly děti odměněny dalším razítkem do cestovního pasu.