Výtvarná soutěž

Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

Vyhlašovatelem bylo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Výtvarná soutěž
Výtvarná soutěž