Výroba hmyzího hotelu

Žáci jsou vedeni k lásce a ochraně přírody, k tomu patří i drobné stavby pro hmyz. Naučili se jednoduchou výrobu hmyzího domečku a pochopili, jak je v dnešní době důležité pomáhat drobným živočichům ve svém okolí.

Fotografie naleznete ve Fotogalerii ZŠ.