Výlet do předvánočního Uherského Hradiště

Dne 25. 11. pojedou děti ze školní družiny na rozsvěcování vánočního stromu a návštěvu Slováckého muzea

Bližší informace v Aktualitách ŠD - po akci opět najdete fotografie ve Fotogalerii ŠD