Třídní schůzky 18. 5. 2021 pro 1. - 4. ročníku /link na přihlášení konzultace

Třídní schůzky 1. - 4. ročníku /konzultace

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HjQStsmV0wYOZ_YVXHfyAqm0Sz0JU0FqA8VhMHhpQVs/edit?usp=sharing