Sběr papíru

Dne 5. října pořádá ZŠ Popovice sběr papíru, a to od 15.00 do 16.00 hodin v garáži kulturního domu. Můžete přinést neroztříděné časopisy, letáky a noviny.

Za sběr děkujeme předem, podrobné informace naleznete na letáku v Aktualitách ZŠ.