Projektové vyučování - Den Země

Na den 22. 4. se žáci těšili, protože věděli, že vymění pobyt ve třídách za okolní přírodu.

 Projekt ke Dnu Země jsme začali hned ráno sběrem odpadků po cestě na rekreační středisko Amfík – Bukovina, zapojili jsme se tak k celorepublikové akci Ukliďme Česko. 

Více ve Fotogalerii ZŠ.

Projektové vyučování - Den Země