Projektové dny mimo školu

Ve dnech 22. 6., 25. 6. a 29. 6. se žáci mohou zúčastnit exkurzí do Vizovic, skanzenu Modrá a ZOO Zlín Lešná v rámci projektových dnů mimo školu Šablon II

Více informací naleznete viz Aktuality