Přání ke Dni učitelů

U příležitosti Dne učitelů děkuji všem pedagogickým pracovníkům za jejich práci v tomto náročném období. Do další práce přeji hodně optimismu, elánu a především pevné zdraví. I. E. Hendrychová

U příležitosti Dne učitelů děkuji všem pedagogickým pracovníkům za jejich práci v tomto náročném období. Do další práce přeji hodně optimismu, elánu a především pevné zdraví. I. E. Hendrychová

Přání ke Dni učitelů