Oznámení o ředitelském volnu

Oznamuji, že jsem se na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodla vyhlásit ředitelské volno na 20.12. – 22.12. 2021

 

Celé znění v Aktualitách