Organizace výuky od 12. 4. 2021

Podrobný popis organizace výuky pro první den tj. 12.4.2021 obdrží rodiče žáků do svých mailů a naleznete také v kategorii Aktuality

Podrobný popis organizace výuky pro první den  tj. 12.4.2021 obdrží rodiče žáků do svých mailů od třídních učitelek a můžete najít také v kategorii Aktuality