Informace pro děti a rodiče

Informace pro děti a rodiče ke školnímu roku 2020/2021 ohledně aktuální epidemiologické situace.

VSTUP DO ŠKOLY

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI A OSTATNÍ OSOBY VE ŠKOLE

KARANTÉNA