Hody v Popovicích

Žáci 2. a 3. ročníku se v hodinách českého jazyka věnovali tématu: Slovácké hody. I v Popovicích se budou první říjnový víkend konat tradiční krojované hody, a tak si žáci zjišťovali informace, týkající se této události.

 

Dověděli se, že to byl císař, který stanovil termín konání hodů – proto se jim také říká císařské, co je hodové právo, hodová chasa, stárek a stárka, jednotlivé části ženského i mužského kroje. Navrhli si a nakreslili své kroje, dokonce někteří se zúčastní slavnostního průvodu. Všichni se na tuto slavnost těší.

 

Hody v Popovicích
Hody v Popovicích
Hody v Popovicích
Hody v Popovicích
Hody v Popovicích