Dopravní výchova

Ve čtvrtek 6. 10. žáci 3. a 4. ročníku vyrazí do Uherského Hradiště na dopravní hřiště

Podrobné informace k akci byly zapsány do žákovských knížek.