24.6. Návštěva ve slévárně a u hasičů

Děkujeme firmě Přesné odlitky s.r.o. za sponzorování a zajímavou možnost nahlédnout do provozu podniku.

Veškerou fotodokumentaci naleznete ve Fotogalerii ZŠ

24.6. Návštěva ve slévárně a u hasičů