21. 9. Třídní schůzky rodičů

Třídní schůzky se konají od 15:00.

Pozvánky na třídní schůzku mají žáci zapsány v žákovských knížkách.