22.1. Projektový den Stopy ve sněhu

 

Konečně jsme se dočkali – přišla skutečná zima. Také jsme se na ni pořádně v hodinách připravovali. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme kreslili, vyráběli, venku bobovali.

V hodinách českého jazyka a prvouky jsme se učili poznávat stopy, seznámili se s životem našich nejznámějších lesních živočichů. Své znalosti jsme si potom prověřili v projektovém dnu ZVÍŘATA V ZIMĚ – STOPY ZVÍŘAT. Žáci 2. a 3. ročníku si pro své mladší spolužáky, naše prváčky, připravili pásmo o životě zvířat v zimě, společně poznávali stopy, kreslili obrázky se zimní tématikou. Všem se společná práce dařila a zalíbila natolik, že se děti rozhodly připravit si další projektový den. Téma jsme zvolili LIDSKÉ TĚLO.